search
menu menu_open

Reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Propozycja rozwiązania legislacyjnego

Pobierz PDFdownload

Streszczenie:

  • Obowiązkowe składki dla przedsiębiorców osiągających niski dochód stanowią nadmierne obciążenie – bariera rozwoju działalności gospodarczej
  • Obowiązkowe składki dla przedsiębiorców osiągających wysoki dochód są bardzo niskie w porównaniu do oskładkowania innych form aktywności ekonomicznej – bodziec do arbitrażu kosztowego na rynku pracy i nieuzasadnionego samozatrudnienia
  • Ryzyko gospodarcze związane z nadmiernym skomplikowaniem systemu ubezpieczeń społecznych – trudności interpretacyjne, w szczególności w odniesieniu do zakresu dopuszczalności stosowania zbiegów tytułów do ubezpieczenia społecznego
  • Wzrost wartości umów zlecenia nieobjętych ubezpieczeniami społecznymi pomimo wprowadzonej od 2016 r. zasady kumulacji tytułów do wysokości minimalnego wynagrodzenia
  • Narastający problem społeczny związany z dynamicznym wzrostem liczby osób otrzymujących świadczenia emerytalne niższe od minimalnego
  • Wzrost deficytu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kolejnych latach związany z
    występującymi tendencjami demograficznymi, obciążającego finalnie wynik budżetu państwa