search
menu menu_open

Scenariusze reformy otwartych funduszy emerytalnych

Pobierz PDFdownload

Streszczenie:

Szanowni Państwo, znajdujemy się w najintensywniejszym okresie wdrażania w życie kolejnej dużej reformy systemu zachęt do gromadzenia długoterminowych oszczędności przez pracujących Polaków, która jest realizowana poprzez utworzenie pracowniczych planów kapitałowych.  Niezmiernie istotne znaczenie w tym kontekście ma ostateczne rozstrzygnięcie przyszłości kapitałowego filaru powszechnego systemu emerytalnego.

W bardzo znaczącej mierze poziom zaufania do PPK będzie bowiem zależał od tego, co stanie się z aktywami członków otwartych funduszy emerytalnych.

Pragnąc wnieść merytoryczny wkład do debaty prowadzonej w ramach planowanego na 2019 r. kompleksowego przeglądu systemu emerytalnego, opracowaliśmy niniejszy raport, w którym zostały poddane analizie potencjalne skutki realizacji szeregu scenariuszy zmian związanych
z przekształceniem OFE. Zagadnienie to nabiera szczególnej aktualności,  biorąc pod uwagę najnowsze propozycje strony rządowej w tej kwestii oraz rozpoczynające się w związku z tym konsultacje społeczne oraz prace legislacyjne.

Nie ulega wątpliwości, że zmiany w dotychczasowym systemie, którego skala działalności stale się kurczy za sprawą działania tzw. mechanizmu suwaka oraz braku zapewnienia zastępowalności uczestników, są pilnie potrzebne. W związku z tym pożądane jest wprowadzenie takich rozwiązań, które zagwarantują wyższy poziom bezpieczeństwa finansowania konsumpcji w czasie emerytury, dzięki oparciu jej na różnych źródłach – systemie powszechnym i dodatkowo gromadzonych oszczędnościach.

Zachęcam do lektury raportu.

Z wyrazami szacunku,
Marek Kowalski

Przewodniczący
Federacji Przedsiębiorców Polskich