search
menu menu_open

Wprost o prostacie. Co należy zmienić w systemie opieki nad chorymi z nowotworem gruczołu krokowego w Polsce?

Pobierz PDFdownload

Streszczenie:

1. Rak gruczołu krokowego jest najczęściej
rozpoznawanym w Polsce
nowotworem złośliwym u mężczyzn
– w 2019 roku odpowiadał za 20,6%
zachorowań onkologicznych w populacji
dorosłych mężczyzn.
2. W tym samym roku rak prostaty
stanowił drugą przyczynę zgonów
z powodów nowotworowych wśród
mężczyzn (10,3%).
3. Polska jest jedynym krajem, w którym
w okresie pięciu lat (2015–2020)
odnotowano wzrost śmiertelności
wywołanej przez raka prostaty – wyniósł
on 18%.
4. Obecnie spośród wszystkich chorób
nowotworowych dotykających
polskich mężczyzn rak prostaty
wyróżnia się największą dynamiką
wzrostu zachorowalności przy jednoczesnym
wzroście śmiertelności.
5. Powszechnym i szczególnie niepokojącym
zjawiskiem jest diagnozowanie
dużej części polskich pacjentów
na zbyt późnym etapie choroby.
6. Epidemia COVID-19 znacząco wpłynęła
na diagnostykę oraz leczenie
chorób nowotworowych. Pomimo
zmniejszenia liczby rozpoznań chorych
na nowotwory istotnie wzrosła
liczba zgonów wśród osób, u których
zdiagnozowano nowotwór złośliwy
w ciągu 3 miesięcy przed zgonem.
Może to oznaczać, iż w momencie
rozpoznania nowotwory charakteryzowały
się większym stopniem
zaawansowania. Wzrosty te dotyczą
niektórych nowotworów złośliwych,
w tym raka gruczołu krokowego.