Media o FPP

23 grudnia 2016
Enewsroom.pl
Outsourcing usług może rozwiązać problemy szpitali

Outsourcing służb porządkowych w szpitalu jest bardzo trudnym tematem. Zlecanie usług firmom zewnętrznym musi być "uszyte na miarę" dla określonego szpitala. Kluczowe jest, by podmioty korzystające z usług outsourcingowych zdiagnozowały swoje potrzeby i problemy. Po dokonaniu rzetelnego przeglądu i określenia celu outsourcingu, istnieje możliwość osiągnięcia faktycznych korzyści. Mowa nie tylko o korzyściach finansowych, ale także o jakości i efektywności realizowanych działań.

więcej  arrow
22 grudnia 2016
Enewsroom.pl
Outsourcing usług to oszczędności dla szpitali

Przy obecnym poziomie profesjonalizmu w dziedzinie utrzymania czystości, wprowadzenie outsourcingu w szpitalach jest bardzo dobrym rozwiązaniem z kilku względów. Pierwsza przyczyna jest typowo ekonomiczna, związana z zakupem sprzętu i eksploatacją środków chemicznych. Profesjonalna firma sprzątająca może zaoferować placówce medycznej ceny niższe, niż w sytuacji gdy szpital sam odpowiada za zakup środków. Kolejnym aspektem jest jakość, która wynika z wyszkolonego personelu i nowoczesnych technologii.

więcej  arrow
21 grudnia 2016
Infor.pl
Minimalne wynagrodzenie 2017 - obowiązki pracodawców

Od stycznia 2017 roku pracownik pracujący w pełnym wymiarze godzin musi zarabiać za cały miesiąc pracy co najmniej kwotę 2000 zł brutto. Jest to więc o 150 zł więcej w stosunku do 2016 r. Podwyższenie ustawowej płacy minimalnej oznacza dla pracodawców określone obowiązki.

więcej  arrow
20 grudnia 2016
Polskieradio.pl
Minimalna stawka godzinowa na umowach zlecenia od stycznia 2017 r. Jej wypłacanie skontroluje PIP

Od stycznia będzie obowiązywać minimalna stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na umowy zlecenia i dla samozatrudnionych. Wyniesie 13 złotych brutto za godzinę, w kolejnych latach będzie waloryzowana wraz ze wzrostem płacy minimalnej. To, czy takie stawki będą wypłacane, skontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Będzie to dodatkowe jej uprawnienie.

więcej  arrow
19 grudnia 2016
Rp.pl
Płaca minimalna w pierwszym roku pracy nie może być niższa niż 2000 zł

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie za pracę na pełny etat nie może być niższe niż 2000 zł. Dotyczy to również pracowników w ich pierwszym roku zatrudnienia. Treść umów tych osób trzeba dostosować do tej zmiany.

więcej  arrow
16 grudnia 2016
Wgospodarce.pl
Problemy szpitali może rozwiązać outsourcing

Outsourcing służb porządkowych w szpitalu jest bardzo trudnym tematem. Zlecanie usług firmom zewnętrznym musi być "uszyte na miarę" dla określonego szpitala.

więcej  arrow
15 grudnia 2016
Managerplus.pl
FPP: regulacje proponowane w Konstytucji Biznesu korzystne dla przedsiębiorców

Nowe zasady w relacji państwo – przedsiębiorstwo. Konstytucja Biznesu – pakiet dokumentów opracowany przez Ministerstwo Rozwoju – ma za zadanie wsparcie polskiej przedsiębiorczości bazując na konstytucyjnej zasadzie wolności działalności gospodarczej. Priorytetem dla rządu jest wprowadzenie nowego Prawa Przedsiębiorców, gdzie zawarte są podstawowe regulacje systematyzujące zasady współpracy urzędów z firmami.

więcej  arrow
14 grudnia 2016
Wgospodarce.pl
"Solidarność": Przy obecnym finansowaniu służby zdrowia nie ma możliwości sprawiedliwego wynagradzania pracowników

NSZZ "Solidarność" oczekuje realizacji programu ochrony zdrowia przez Prawo i Sprawiedliwość, który miał zwiększyć zaangażowanie państwa – także w kontekście odpowiedzialności finansowej.

więcej  arrow
13 grudnia 2016
Rzeczpospolita
Płaca minimalna równa dla wszystkich

Od 1 stycznia 2017 r. wynagrodzenie za pracę na pełny etat nie może być niższe niż 2000 zł. Dotyczy to również pracowników w ich pierwszym roku zatrudnienia. Treść umów tych osób trzeba dostosować do tej zmiany.

więcej  arrow
12 grudnia 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Czy miecz świetlny należy uznać za broń, czyli "Gwiezdne Wojny" w polskim prawie

Czy Leia dopuściła się groźby karalnej? Czy Luke był dezerterem? Czy Imperium może zażądać odszkodowania za sklonowanych szturmowców, którzy wyjątkowo niecelnie strzelają?

więcej  arrow
9 grudnia 2016
Prawnik.pl
Gwiezdne wojny w polskim prawie

Czy Leia dopuściła się groźby karalnej? Czy Luke był dezerterem? Czy Imperium może zażądać odszkodowania za sklonowanych szturmowców, którzy wyjątkowo niecelnie strzelają?

więcej  arrow
8 grudnia 2016
Wgospodarce.pl
Lewiatan: Zamówienia publiczne: należy jak najszybciej zakończyć renegocjacje obowiązujących długoterminowych kontraktów

Obowiązkowa stawka 13 zł i wzrost minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł wymagają waloryzacji

więcej  arrow
7 grudnia 2016
Inwestycje.pl
Zamówienia publiczne: należy jak najszybciej zakończyć renegocjacje obowiązujących długoterminowych kontraktów

Obowiązkowa stawka 13 zł i wzrost minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł wymagają waloryzacji. Zgodnie z zapisami zawartymi w art. 142 ust. 5 ustawy PZP w przypadku zmiany płacy minimalnej, stawki VAT oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub wysokości składki na ZUS, strony umów długoterminowych zobligowane są do renegocjacji zawartych kontraktów – w sytuacji, w której czynniki te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

więcej  arrow
6 grudnia 2016
Pulsmedycyny.pl
Szpitale wystąpią o dofinansowania

Wzrost minimalnego wynagrodzenia pracowników placówek medycznych jest pozytywnie odbierany przez społeczeństwo, ale generuje dla szpitali koszty. W związku z tym, szpitale będą ubiegały się o zwiększenie finansowania ze strony organów założycielskich.

więcej  arrow
5 grudnia 2016
Fakt.pl
Rząd wprowadził nowe prawo. Dramat w szpitalach!

Od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 13 złotych brutto za godzinę. Okazuje się jednak, że realnie nie wszyscy pracodawcy mogą sobie na to pozwolić. Największe problemy z nowym prawem będzie miała administracja publiczna. Szpitale już teraz maja około 10 mld zł długów, a niebawem prawdopodobnie będą także kredytować się u usługodawców.

więcej  arrow
2 grudnia 2016
Wyborcza.biz
Rząd wprowadził minimalną płacę 13 zł za godzinę. Szpitale nie mają na nią pieniędzy

Na styczniowe podwyżki minimalnych wynagrodzeń źle przygotowana jest administracja publiczna. Najgorzej jest w szpitalach: niemal co piąty nie ma pieniędzy na zwiększone koszty pracy pracowników ochrony czy sprzątania i odmawia renegocjacji umów z firmami zewnętrznymi. Burzą się też lepiej wykwalifikowani pracownicy ochrony, którzy do tej pory zarabiali "dobrze", czyli 13 zł brutto za godzinę.

więcej  arrow
1 grudnia 2016
Rzeczpospolita
Ochroniarskie usługi na noworocznym wirażu

Nawet 20–30 tysięcy pracowników ochrony może odejść z branży po wejściu nowych przepisów.

więcej  arrow