Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

19 lipca 2016
Pracodawcą jest spółka, a nie grupa kapitałowa
Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w odniesieniu do ubezpieczeń społecznych

Sąd Najwyższy w dniu 16 czerwca 2016 wydał uchwałę odpowiadającą na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, dotyczące pojęcia pracodawcy na gruncie art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Sąd Najwyższy jednoznacznie WYKLUCZYŁ, aby ZUS mógł traktować grupy kapitałowe jako jednego pracodawcę na potrzeby art. 8 ust. 2a tej ustawy. Oznacza to, że odrębnym pracodawcą jest każda spółka z grupy kapitałowej, a nie bliżej nieokreślona grupa kapitałowa. Orzeczenie uniemożliwia przede wszystkim automatyczne traktowanie przez ZUS i sądy powiązań kapitałowych pracodawcy ze zleceniodawcą za przesłankę oskładkowania umów zleceń.

więcej  arrow

Media o FPP

26 sierpnia 2016
Rzeczpospolita
Mała rewolucja w przetargach publicznych

Elektronizacja ma usprawnić procedurę udzielania zamówień publicznych i ułatwić ubieganie się o nie przez wykonawców, zmniejszając obciążenia administracyjne.

więcej  arrow

 

 
 
 
Konferencja
   

Konferencja
   
  Prelegenci