Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

23 maja 2017
IGTE i FPP: Polacy skłonni są więcej oszczędzać
Polacy zmieniają swoje nastawienie do oszczędzania

Aż 89% emerytów nie gromadziło oszczędności na starość. Obecnie 40% gospodarstw domowych gromadzi oszczędności na cele emerytalne, a 22,2% wszystkich polskich oszczędności zostało zgromadzonych na ten cel. Jednocześnie 68% z nas skłonnych byłoby przystąpić do programów oszczędzania na emeryturę z dopłatami państwa lub pracodawców.

więcej  arrow

Media o FPP

24 maja 2017
Puls Biznesu
Rośnie skłonność do oszczędzania

olacy uczą się oszczędzania i chętnie podzieliliby się odpowiedzialnością za emerytury z pracodawcą i państwem.

Na emeryturę odkłada 43 proc. respondentów, którzy wzięli udział w badaniu przeprowadzonym w kwietniu tego roku przez GfK Polonia na zlecenie Nationale-Nederlanden.

więcej  arrow

 

  ogólny / DEBATA_ZAGRANICZNE_INWWESTYCJE___JAK_STYMULOWAĆ_WZROST_GOSPODARCZY.jpg
   
ogólny / 2017-02-09_FPP_Debata_Nowe_technologie_to_szansa_na_szybszy_rozwój_gospodarki.jpg
   
 Konferencja