Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

4 sierpnia 2020
FPP: Potrzebne uregulowanie wymagań sanitarnych dla pralni szpitalnych
Kontakt ze skażoną bielizną szpitalną może powodować zakażenie pacjentów i lekarzy

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) zwraca uwagę, że niezbędne jest uregulowanie wymagań sanitarnych pralni wykonujących usługi pralnicze na rzecz szpitali. Bielizna szpitalna może być skażona drobnoustrojami i powodować zakażenia szpitalne . Znane są przypadki ognisk epidemicznych wywołanych przez bakterie, wirusy, grzyby czy pasożyty. Kontakt ze skażoną bielizną szpitalną może być powodem zakażeń nie tylko pacjentów, lecz także pracowników medycznych i personelu pomocniczego – zwłaszcza obecnie podczas pandemii COVID-19. Ryzyko przenoszenia drobnoustrojów dotyczy także pracowników pralni mających kontakt z pościelą używaną przez pacjentów. W kontakcie z osobami ciężko chorymi, o osłabionej odporności szczególne znaczenia ma czystość mikrobiologiczna ubrań ochronnych personelu ma szczególne znaczenie. Zmniejszenie ryzyka przeniesienia drobnoustrojów w placówkach opieki zdrowotnej w Polsce wymaga m.in. właściwego, profesjonalnego procesu prania.

więcej  arrow
 

Media o FPP

12 sierpnia 2020
Forumtransportu.pl
Polska powinna przetwarzać 50% odpadów komunalnych, a przerabia zaledwie 26%

Dwa lata temu zaktualizowana została ustawa o przetwarzaniu odpadów, w której do polskiego prawodawstwa weszły dyrektywy unijne. Według nich jeszcze w tym roku Polska musi osiągnąć 50%-owy poziom recyklingu i przetwórstwa odpadów komunalnych. To aż 6 milionów ton śmieci. Obecnie jednak system przetwórstwa i recyklingu śmieci to zaledwie około 26% odpadów. Daleko nam więc do spełnienia unijnych wymagań.

więcej  arrow
 

 

Główna / RDS_360px.jpg
   
glos_przedsiebiorcy
   

Forum Ekonomiczne Krynica 2018