Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

14 lutego 2017
FPP: Aplikacje mobilne i płatności bezgotówkowe niezbędne dla konsumentów
Rynek ‘access economy’ kluczowy dla rozwoju gospodarki

Aż 98% osób korzystających na co dzień z narzędzi łączności cyfrowej pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii na swoje życie, a 70% respondentów nie ma problemu z udostępnianiem swoich danych platformom internetowym – wynika z raportu PwC[1]. Co więcej zakłada się, że do 2025 roku połowa wszystkich transakcji w Europie będzie bezgotówkowa, a już dziś na każdego Europejczyka przypada średnio 800 e-transakcji rocznie[2]. Tendencję tę umacniają nawyki Millenialsów - aż 70% z nich nie wyobraża sobie życia bez aplikacji mobilnych, a 81% uważa, że usługowe platformy internetowe są warte zaufania[3].

więcej  arrow

Media o FPP

17 lutego 2017
Log4.pl
Rynek ‘access economy’

ż 98% osób korzystających na co dzień z narzędzi łączności cyfrowej pozytywnie ocenia wpływ nowych technologii na swoje życie, a 70% respondentów nie ma problemu z udostępnianiem swoich danych platformom internetowym – wynika z raportu PwC[1]. Co więcej zakłada się, że do 2025 roku połowa wszystkich transakcji w Europie będzie bezgotówkowa, a już dziś na każdego Europejczyka przypada średnio 800 e-transakcji rocznie[2]. Tendencję tę umacniają nawyki Millenialsów - aż 70% z nich nie wyobraża sobie życia bez aplikacji mobilnych, a 81% uważa, że usługowe platformy internetowe są warte zaufania[3].

więcej  arrow

 

  ogólny / KONGRES_WYKONAWCÓW_ZAMÓWIEŃ_PUBLICZNYCH.jpg
   
ogólny / 2017-02-09_FPP_Debata_Nowe_technologie_to_szansa_na_szybszy_rozwój_gospodarki.jpg
   
 Konferencja