Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

20 października 2020
FPP: Apel, by wprowadzić bon 500+na posiłki dla pracowników zwolniony z PIT i ZUS
Dobrowolne finansowanie posiłków przez pracodawców jako element CSR oraz wsparcie polskiej gospodarki

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) rekomenduje, by rząd w rozporządzeniu zapewnił pracownikom kwotę 560 zł miesięcznie na codzienny posiłek finansowany dobrowolnie przez pracodawcę. Taka kwota powinna być zwolniona z podatku PIT oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Dzięki temu pracownicy uzyskają dodatkową siłę nabywczą, pracodawcy element motywacyjny, a skarb państwa dodatkowe wpływy z VAT i CIT.

więcej  arrow
 

Media o FPP

20 października 2020
Rzeczpospolita
Co jeszcze oferują tarcze pomocowe

Firmy mogą ubiegać się o odroczenie składek ZUS czy dopłaty do płac. Jednak zwykle instrumenty te nie są dostępne dla tych, którzy już z nich skorzystali.

więcej  arrow
 

 

Główna / RDS_360px.jpg
   
glos_przedsiebiorcy
   

Forum Ekonomiczne Krynica 2018