Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

19 marca 2019
#GłosPrzedsiębiorcy: Złagodzono sankcję odebrania dofinasowania PFRON
Kolejny postulat przedsiębiorców zrealizowany

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) pozytywnie ocenia najnowszą zmianę ustawową, dzięki której dofinansowanie PFRON nie będzie odbierane, jeżeli suma składek opóźnionych o 14 dni nie przekroczy 2% składek należnych w danym miesiącu. Nowe przepisy mają zastosowanie również do spraw rozstrzyganych w postępowaniach sądowych, które nie zostały zakończone do 1 stycznia 2019 r. To realizacja jednego z postulatów zgłoszonych przez serwis Głos Przedsiębiorcy.

więcej  arrow
 

Media o FPP

20 marca 2019
Puls Biznesu
Resort chce dać firmomprzyjazne prawo

Do konsultacji trafi zmiana w VAT dla importerów — jako kluczowe ułatwienie z kolejnego pakietu dla MŚP. Rząd chce przyznać firmom także prawo do błędu

więcej  arrow
 

 

Główna / RDS_360px.jpg
   
glos_przedsiebiorcy
   

Forum Ekonomiczne Krynica 2018