Jesteśmy organizacją, której nadrzędnym celem jest zapewnienie właściwego rozwoju oraz bezpieczeństwa najważniejszym podmiotom na polskim rynku pracy – pracodawcom i pracownikom. Reprezentując interesy przedsiębiorstw i instytucji zrzeszonych w ramach Federacji, nieustannie dążymy do poprawy jakości funkcjonowania polskich firm zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej.

Podejmujemy inicjatywy, które mają kształtować odpowiedzialną, zrównoważoną politykę – efektywną z punktu widzenia pracodawców oraz gwarantującą wysokie bezpieczeństwo pracownikom.

Dialog – podejmowany przez Federację Przedsiębiorców Polskich (FPP) – ma uwzględniać opinie wszystkich uczestników polskiego rynku pracy, a następnie – na drodze wielostronnego kompromisu – budować trwałe relacje między poszczególnymi organizacjami oraz przedstawicielami władzy publicznej.

 

Komunikaty FPP

20 czerwca 2017
FPP: Terminy dostaw jako pozorne kryteria oceny ofert w zamówieniach publicznych – sprzeczne z intencją Ustawodawcy
Terminy dostaw nie mogą przenosić odpowiedzialności zamawiającego na wykonawcę

W celu odejścia od dyktatu ceny przy wyborze ofert w przetargach publicznych Ustawodawca zobowiązał zamawiających do uwzględniania pozacenowych kryteriów ofert – wśród obecnie dominujących jest termin dostawy. Jednak według raportu „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia”, przygotowanego przez Federację Przedsiębiorców Polskich, rozwinęły się praktyki stosowania nieuzasadnionych kryteriów terminów dostaw – zwłaszcza w przypadku leków ratujących życie i zdrowie ludzi. Niedopuszczalne bowiem jest, by szpitale przerzucały na wykonawców obowiązek magazynowania leków i oczekiwały natychmiastowej dostawy w przypadku wystąpienia potrzeby pacjenta. Takie praktyki zakładają najczęściej maksymalnie krótkie terminy dostaw i wysokie kary za opóźnienia.

więcej  arrow

Media o FPP

22 czerwca 2017
Wspolnota.org
Niewłaściwe praktyki zamawiających, czyli łamanie intencji ustawodawcy

Federacja Przedsiębiorców Polskich zwraca uwagę na niewłaściwe stosowanie klauzul umownych przez zamawiających w obszarze ochrony zdrowia. Terminy dostaw stały się kryteriami ocen ofert w zamówieniach publicznych. To sprzeczne z intencją Ustawodawcy. Terminy dostaw nie mogą przenosić odpowiedzialności zamawiającego na wykonawcę – uważa Marek Kowalski, przewodniczący FPP.

więcej  arrow

 

  ogólny / DEBATA_ZAGRANICZNE_INWWESTYCJE___JAK_STYMULOWAĆ_WZROST_GOSPODARCZY.jpg
   
ogólny / polski_kongres_zamawiających_baner.jpg
   
 Konferencja