Komunikaty FPP

12 czerwca 2017
Innowacyjne i efektywne zamówienia publiczne
Zapraszamy na „Polski Kongres Zamawiających”, pierwszą w Polsce konferencję poświęconą efektywności, jakości i innowacyjności zamówień publicznych

Konferencja odbędzie się 19 czerwca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.


Organizatorem wydarzenia jest pismo „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Partnerem strategicznym konferencji jest Polskie Stowarzyszenie Zamówień Publicznych (PSZP) a partnerem merytorycznym Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

 

W programie organizatorzy przewidzieli bardzo ciekawe tematy związane z jakością wydatkowania pieniędzy publicznych. Panel nr 1 poświęcony jest zarządzaniu działem zakupów publicznych instytucji publicznej, w tym roli zakupów w tworzeniu wartości dodanej organizacji, czy modelom funkcjonowania jednostek zakupowych. Panelu nr 2 poświęcony będzie efektywności wydatkowania pieniędzy publicznych, w ramach którego omówione zostaną dobre praktyki i doświadczenia Stanów Zjednoczonych i Australii, zalety zastosowania grup zakupowych, czy korzyści wynikające ze stosowania metod agile w zamówieniach publicznych. Panel 3 poświęcony będzie nowym technologiom i innowacjom w zamówieniach publicznych,  w tym nadchodzącej elektronizacji procesu zakupowego. Ostatni panel nr 4 zostanie poświęcony praktycznym warsztatom, w ramach których uczestnicy dowiedzą się jak stosować pozacenowe kryteria wyboru oferty, czy liczyć cykl życia produktu.

 

* * *

 

Więcej informacji na temat wydarzenia znajdą Państwo na stronie:

www.kongres-zamawiajacych.pl

ogólny / polski_kongres_zamawiających_baner.jpg

 arrow powrót