Media o FPP

30 września 2016
Rzeczpospolita
Pakiet dobry dla biznesu

Przedsiębiorcy chcą działać w bezpiecznym otoczeniu prawnym. A resort rozwoju chce im to umożliwić. Ministerstwo Rozwoju przygotowało pakiet ułatwień dla przedsiębiorców pod nazwą „100 zmian dla firm", który jest pierwszym etapem realizacji „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju" w obszarze poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorstw. Pakiet zawiera wiele propozycji, których celem ma być m.in. redukcja obowiązków administracyjnych i zmniejszenie uciążliwości kontroli firm.

więcej  arrow
29 września 2016
Parlamentarny.pl
FPP: 100 zmian dla firm to wyjście naprzeciw wyzwaniom małych przedsiębiorców

• Ministerstwo Rozwoju w pakiecie „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zaproponowało szereg ułatwień dla przedsiębiorców.
• Federacja Przedsiębiorców Polskich docenia planowane zmiany w ustawie o rachunkowości i Kodeksie Spółek Handlowych (KSH).
• Obejmą one poprawę warunków działania dla małych przedsiębiorców, a także wsparcie dla mniejszościowych udziałowców spółek kapitałowych.

więcej  arrow
28 września 2016
Polskatimes.pl
100 zmian dla firm ułatwi działalność przedsiębiorców

Ministerstwo Rozwoju w pakiecie „100 zmian dla firm”, który jest pierwszym etapem realizacji Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zaproponowało szereg ułatwień dla przedsiębiorców. Wśród zapisów Federacja Przedsiębiorców Polskich docenia planowane zmiany w ustawie o rachunkowości i Kodeksie Spółek Handlowych (KSH). Obejmą one poprawę warunków działania dla małych przedsiębiorców, a także wsparcie dla mniejszościowych udziałowców spółek kapitałowych.

więcej  arrow
27 września 2016
Rzeczpospolita
Zlecenia i usługi do negocjacji

Już od 1 września mogą rozpoczynać się rozmowy o zmianach umów w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej. Rewolucja w sposobie ustalania wynagrodzenia przy zleceniach i usługach nadejdzie 1 stycznia 2017 r. – w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej. Ale już od 1 września tego roku, jest otwarta furtka do negocjacji umów. Dotyczy to także tych kontraktów, w których jedną ze stron są organy administracji publicznej.

więcej  arrow
26 września 2016
Rzeczpospolita
Podniesienie minimalnej stawki godzinowej do 13 zł zdziesiątkują ochronę

Podniesienie stawki godzinowej do 13 zł będzie kolejnym powodem zwolnień tysięcy ludzi w branży security. Firmy boją się fali rezygnacji klientów, którzy nie zgodzą się na droższe usługi.

więcej  arrow
23 września 2016
Puls Biznesu
Nowe stawki wynagradzania mogą ograniczyć liczbę zamówień publicznych w sektorze komercyjnym — prognozuje Lewiatan.

Realizowane obecnie kontrakty w sektorze zamówień publicznych będą renegocjowane. Powinny być one jak najszybciej zwaloryzowane — przypomina Konfederacja Lewiatan. Tego wymagają zmiany w wynagradzaniu pracowników i zleceniobiorców. Według podpisanego już przez premier Beatę Szydło rozporządzenia minimalne wynagrodzenie dla pracowników wzrośnie w 2017 r. z obecnych 1850 zł do 2 tys. zł. W przyszłym roku zacznie też obowiązywać ustawowa minimalna stawka za godzinę pracy na podstawie umowy-zlecenia. Wyniesie ona 13 zł. Przedsiębiorcy powinni to uwzględnić w umowach z zatrudnionymi.

więcej  arrow
22 września 2016
Inwestycje.pl
Wyższe koszty pracy musi uwzględnić administracja państwowa

– Zamawiający powinien wkalkulować w budżecie wynagrodzenia pracowników z uwzględnieniem podatków oraz składek na ubezpieczenia – także w tej części, którą obowiązkowo odprowadza pracownik. Zmiany w obszarze wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz minimalnego wynagrodzenia są wynikiem wspólnego i konsekwentnego działania zarówno związków zawodowych, jak i pracodawców. Intencją Ustawodawcy było zabezpieczenie interesu pracowników. Bez wcześniejszego zagwarantowania odpowiednich budżetów cel ten nie zostanie jednak osiągnięty. Warto przy tym zauważyć, że ewentualne niedoszacowanie budżetów przeznaczonych na usługi w takich podmiotach jak: szpitale, lotniska czy obiekty wojskowe, może nieść ze sobą ogromne zagrożenie. Nawet najlepiej wyposażone jednostki, posiadające wykwalifikowany personel i opierające swoją działalność na najnowszych technologiach, nie będą funkcjonowały prawidłowo bez bazy, jaką stanowią pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo i czystość obiektów – mówi Marek Kowalski, przewodniczący zespołu ds. zamówień publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego, ekspert Lewiatan.

więcej  arrow
21 września 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Koniec podatkowych sztuczek w zamówieniach publicznych

Po raz pierwszy w polskim przetargu pojawiło się kryterium, które ma zniechęcać przedsiębiorców do zaniżania VAT. Słowem, wyrównać szanse firm, które nie chcą żonglować stawkami podatkowymi.

więcej  arrow
20 września 2016
Rzeczpospolita
Nie mniej niż 12 zł za godzinę

Osoba przyjmująca zlecenie lub świadcząca usługi nie będzie mogła zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej ani przenieść prawa do niego na inną osobę.

więcej  arrow
20 września 2016
Enewsroom.pl
Pracownicy z Ukrainy powinni wypełnić lukę na rynku pracy po 500+

– Jedyną możliwością, jaką widzimy w tej chwili, jest przyciągnięcie pracowników z innych krajów, szczególnie z Ukrainy – powiedział agencji eNewsroom.pl Marek Kowalski, przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich – W ubiegłym roku było w Polsce ich 800 tysięcy, natomiast ograniczenia prawne zmierzają do tego, że może być ich mniej. Jeżeli będziemy ograniczali przyjazdy pracowników z Ukrainy do Polski możemy się liczyć z tym, że w niektórych branżach może zabraknąć rąk do pracy. Mowa nie tylko o branżach związanych z pracami tzw. miejskimi, czyli ochroną, utrzymaniem czystości i budownictwem. Mam na myśli także sektor sadowniczy, który cierpi z powodu braku ludzi do pracy. Z moich informacji wynika, że sadownicy zostawiają owoce na drzewach, ponieważ brakuje osób do ich zebrania.

więcej  arrow
19 września 2016
Dziennik Gazeta Prawna
Minimalna stawka godzinowa: 2017 roku 13 zł za godzinę na zleceniu

Ile wyniesie minimalna stawka godzinowa? Ustawowa kwota to 12 zł za godzinę, jednak kwota ta będzie co roku waloryzowana w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę zatrudnionych na umowie o pracę. Na 2017 rządowa propozycja płacy minimalne na etacie to 2 tys. zł brutto, w efekcie godzinowa stawka wzrośnie więc do około 13 zł. Rząd chce podwyższyć płacę minimalną w 2017. Samorządy przeciwne Co więcej, kwota ta będzie w kolejnych latach podwyższana w konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Ponadto do wynagrodzenia nie będzie wliczany dodatek za pracę w porze nocnej.

więcej  arrow
19 września 2016
Dziennik Gazeta Prawna
In house powraca. Tym razem tylnymi drzwiami

Gminy będą mogły poza procedurami zawierać umowy koncesji z własnymi spółkami komunalnymi. Przedsiębiorcy i związki zawodowe chcą, aby odbywało się to pod kontrolą.

więcej  arrow
16 września 2016
Rynekinfrastruktury.pl
Efekt nowelizacji Pzp: Mniej śmieciówek, ale drożej

Uchwalona nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która zawiera wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter świadczonej usługi tego wymaga , może w znacznej mierze przyczynić się do zmniejszenia liczby osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Administracja państwowa musi jednak przygotować się na wyższe koszty usług – uważa Konfederacja Lewiatan.

więcej  arrow
15 września 2016
Abc.com.pl
Lewiatan: utrzymanie miejsc pracy będzie zależało od waloryzacji kontraktów

W świetle ostatnich zmian - wzrostu minimalnego wynagrodzenia do 2.000 zł oraz ustanowienia stawki 13 zł za godzinę w zatrudnieniu w oparciu o umowę zlecenia - niezwykle istotne jest, by zamawiający pamiętali o waloryzacji toczących się kontraktów oraz przewidywali wzrost kosztów pracy w nowo zawieranych umowach.

więcej  arrow
14 września 2016
Portalsamorzadowy.pl
Zamówienia publiczne. Konieczna renegocjacja kontraktów

Ustanowienie minimalnego wynagrodzenia na 2 tys. zł oraz stawki 13 zł na godzinę przy zatrudnieniu na umowę-zlecenie stwarza nową sytuację dla zamawiających w sektorze publicznym.

więcej  arrow
13 września 2016
Inżynier Budownictwa
Dobre zmiany w budownictwie

Od kilku lat branża budowlana straszliwie narzeka na „dyktat najniższej ceny" w przetargach publicznych. Pamiętam, jak w 2011 r. na „roboczym" spotkaniu z premierem ówczesny prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Marek Michatowski mówił: Urzędnicy zamienili rynek zamówień publicznych w ring. Firma wykonawcza jest bokserem ze związanymi rękami i nogami. Z takim łatwo się im walczy. To szaleństwo. Dwa lata później ekspert Konfederacji Lewiatan Marek Kowalski tak komentował na łamach „Wyborczej" sytuację na rynku zamówień publicznych: Zamiast nowych autostrad mamy w Polsce drogi w katastrofalnym stanie, a zamiast konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorczości - spektakularne upadłości i bankructwa firm budowlanych.

więcej  arrow
12 września 2016
Sprawniwpracy.com
Czy ograniczenie handlu w niedzielę zagrozi miejscom pracy?

2 września 2016 r. do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Podpisy pod nim złożyło ponad 518 tys. Polaków. O to, czy ta ustawa może mieć wpływ na rynek pracy osób z niepełnosprawnością, zapytaliśmy ekspertów.

więcej  arrow
9 września 2016
Niepelnosprawni.pl
Czy ograniczenie handlu w niedzielę zagrozi miejscom pracy?

2 września 2016 r. do Sejmu wpłynął obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedzielę. Podpisy pod nim złożyło ponad 518 tys. Polaków. O to, czy ta ustawa może mieć wpływ na rynek pracy osób z niepełnosprawnością, zapytaliśmy ekspertów.

więcej  arrow
8 września 2016
Log4.pl
Nowelizacja PZP zwiększa bezpieczeństwo zatrudnienia

Uchwalona nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która zawiera wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter świadczonej usługi tego wymaga[1], może w znacznej mierze przyczynić się do zmniejszenia liczby osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – statystyki w Polsce wskazują, że stanowią one aż 1,5 mln osób (ok. 28,3%[2]). Jednocześnie wprowadzenie obligatoryjnych klauzul społecznych spowoduje poprawę jakości i profesjonalizacji usług oraz podwyższy jakość zleceń wykonywanych na rzecz zamawiających. Wdrożone reformy stanowią kolejny element złożonych mechanizmów zmierzających do naprawy rynku pracy w Polsce. Należy pamiętać, że każda z nich wiąże się także z ogromnymi wyzwaniami w sektorze zamówień publicznych – m.in. przez wyższe koszty pracy, wymóg renegocjacji kontraktów.

więcej  arrow
7 września 2016
Ceo.com.pl
Obowiązkowe etaty w zamówieniach publicznych

Uchwalona nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która zawiera wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter świadczonej usługi tego wymaga , może w znacznej mierze przyczynić się do zmniejszenia liczby osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Administracja państwowa musi jednak przygotować się na wyższe koszty usług – uważa Konfederacja Lewiatan.

więcej  arrow
6 września 2016
Rynekinfrastruktury.pl
Ekspert Lewiatana ocenia obowiązkowe etaty w zamówieniach publicznych

Uchwalona nowelizacja Prawa zamówień publicznych, która zawiera wymóg stosowania umowy o pracę jeśli charakter świadczonej usługi tego wymaga, może zdaniem konfederacji Lewiatan w znacznej mierze przyczynić się do zmniejszenia liczby osób zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych – statystyki w Polsce wskazują, że stanowią one aż 1,5 mln osób (ok. 28,3% ).

więcej  arrow
5 września 2016
Rzeczpospolita
Klauzule społeczne za drogie dla urzędów

Zamawiający coraz częściej anulują przetargi z wymogiem etatu, bo znacznie podnosi to ich cenę.

więcej  arrow
2 września 2016
Money.pl
Wzrost płacy minimalnej w 2017 roku podniesie ceny usług publicznych?

Wzrost płacy minimalnej o 150 zł od początku przyszłego roku oznacza wyższe koszty zamówień publicznych, co oznacza, że zapłacimy więcej za usługi różnych instytucji - twierdzą samorządowcy, którzy odmówili zaopiniowania rządowego rozporządzenia podnoszącego płacę minimalną w 2017 r. Eksperci nie są zgodni, czy wzrost płacy minimalnej wymusi podwyżkę cen usług publicznych.

więcej  arrow
1 września 2016
Gazetapodatnika.pl
Urlop wypoczynkowy z prawem do przeniesienia na kolejną umowę?

Resort rozwoju powinien rozważyć wprowadzenie przepisu, który pozwalałby na przeniesienie prawa do urlopu wypoczynkowego na okres trwania kolejnej umowy o pracę – twierdzą eksperci Konfederacji Lewiatan, którzy ocenili przygotowany przez resort pakiet „100 zmian dla firm”. Możliwość przeniesienia miałaby funkcjonować zamiast obowiązku wypłaty ekwiwalentu.

więcej  arrow