Media o FPP

31 sierpnia 2017
Zamowienia-publiczne.lex.pl
Prace nad nowym PZP szansą na poprawę dostępu do środków odwoławczych

W toku planowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Urząd Zamówień Publicznych prac nad nowym Prawem zamówień publicznych, należy uwzględnić postulat podmiotów wykonujących zamówienia na usługi społeczne i zabezpieczyć zasadę korzystania ze środków odwoławczych - podkreśla Federacja Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
30 sierpnia 2017
Inwestycje.pl
FPP: brak możliwości odwołania do KIO przy przetargach na usługi społeczne nieuzasadniony

Planowane prace nad projektem PZP szansą na poprawę dostępu do środków odwoławczych. Zgodnie z intencją Ustawodawcy wprowadzenie do ustawy Prawo Zamówień Publicznych – w nowelizacji z lipca 2016 r. – kategorii zamówień na usługi społeczne miało służyć uproszczeniu procedur m.in. dla zamówień o wartości poniżej 750 tys. euro.

więcej  arrow
29 sierpnia 2017
Propertynews.pl
Konsultacje podatkowe szansą na tworzenie regulacji korzystnych dla przedsiębiorców

Polscy przedsiębiorcy dzięki zarządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Finansów na temat konsultacji publicznych zyskali ważne narzędzie do kształtowania przepisów podatkowych oraz, co ważne, ich interpretacji.

więcej  arrow
28 sierpnia 2017
Forumfirm.pl
FPP: konsultacje podatkowe szansą na tworzenie regulacji korzystnych dla przedsiębiorców

Wkład Ministerstwa Rozwoju i Finansów w jakość dialogu społecznego. Polscy przedsiębiorcy dzięki zarządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Finansów na temat konsultacji publicznych zyskali ważne narzędzie do kształtowania przepisów podatkowych oraz, co ważne, ich interpretacji. 

więcej  arrow
25 sierpnia 2017
Wspolnota.org.pl
Konsultacje szansą na udział w przygotowaniu interpretacji podatkowych

Jednolite wykładnie i stabilne otoczenie regulacyjne to jedna z największych bolączek polskich samorządowców. Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów na temat konsultacji podatkowych da możliwość udziału zainteresowanych stron w przygotowaniu przez ministerstwo interpretacji podatkowych.

więcej  arrow
24 sierpnia 2017
Ceo.com.pl
Decyzje w sprawie PPK ważne dla przedsiębiorców

Od pewnego czasu rząd pracuje nad dwiema ważnymi ustawami – o OFE i Pracowniczych Programach Kapitałowych (PPK). Wiemy, że 75 proc. środków z OFE trafi do funduszów emerytalnych. 25 proc. zasili rezerwy demograficzne.

więcej  arrow
23 sierpnia 2017
Podatki.abc.com.pl
Konsultacje podatkowe szansą na tworzenie dobrych regulacji

Polscy przedsiębiorcy dzięki zarządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Finansów na temat konsultacji publicznych zyskali ważne narzędzie do kształtowania przepisów podatkowych oraz, co ważne, ich interpretacji - uważa Federacja Przedsiębiorców Polskich.

więcej  arrow
22 sierpnia 2017
Innpoland.pl
Warty sto miliardów zł rynek stanie dla start-upów otworem. Morawiecki pracuje nad przełomową zmianą

Ponad 107 miliardów złotych – tyle wyniosła ubiegłoroczna wartość polskiego rynku zamówień publicznych, czyli dużych zakupów towarów i usług przez instytucje publiczne, administrację samorządową czy przedsiębiorstwa państwowe i samorządowe. Jeśli wierzyć obietnicom rządu, ten rynek miałby wkrótce stanąć otworem przed firmami oferującymi innowacyjne rozwiązania.

więcej  arrow
21 sierpnia 2017
Rp.pl
Dobrze policz, zanim złożysz wniosek

Gdy rośnie zatrudnienie i wynagrodzenia, warto opóźniać decyzję o przejściu na emeryturę. Ponad 330 tys. osób zyska w tym roku, po obniżeniu wieku emerytalnego, prawo do przejścia na emeryturę.

więcej  arrow
18 sierpnia 2017
Rynekzdrowia.pl
Podlaskie: za mało pielęgniarek i położnych, nie powinny wykonywać prac pomocniczych

Z raportu NRPiP wynika, że w Podlaskiem na 1000 mieszkańców przypada statystycznie 6,59 pielęgniarek i 1,83 położnych i liczba ta systematycznie będzie się zmniejszać, bowiem coraz więcej z nich będzie uzyskiwać uprawnienia emerytalne.

więcej  arrow
17 sierpnia 2017
Rzeczpospolita
Dobrze policz, zanim złożysz wniosek

Gdy rośnie zatrudnienie i wynagrodzenia, warto opóźniać decyzję o przejściu na emeryturę. Ponad 330 tys. osób zyska w tym roku, po obniżeniu wieku emerytalnego, prawo do przejścia na emeryturę. 

więcej  arrow
16 sierpnia 2017
Parkiet
Z roku na rok koszty będą coraz wyższe

Możliwość skorzystania z obniżonego wieku emerytalnego w październiku wybierze 75–80 proc. uprawionych do tego osób – zakłada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Możliwość przejścia na emeryturę otrzyma 300 tys. osób.

więcej  arrow
11 sierpnia 2017
Forumfirm.pl
FPP i NRPIP: Pielęgniarki w szpitalach powinny być bardziej cenione

Usługi pomocnicze to nie zajęcie dla wykwalifikowanego personelu pielęgniarskiego i położniczego. W Polsce pracuje coraz mniej wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych – na tysiąc mieszkańców przypada ich statystycznie 5,24, co plasuje nas na ostatnim miejscu w rankingu OECD1. Zarobki pielęgniarek i położnych to przeciętnie 3.200 zł brutto, rośnie też ich średnia wieku (obecnie ponad 50 lat). Wszystko to wskazuje jednoznacznie, że wykwalifikowane pielęgniarki i położne powinny w szpitalach koncentrować się na profesjonalnej opiece pielęgniarskiej – nie mogą być obciążane usługami pomocniczymi. Chodzi tu przede wszystkim o prace opiekunów medycznych czy salowych, podstawową opiekę higieniczną pacjentów czy utrzymanie czystości. To usługi, które można bez problemu zlecić podwykonawcom – co będzie korzystne dla szpitala, jego finansów oraz personelu.

więcej  arrow
10 sierpnia 2017
Hurtidetal.pl
FPP popiera Pracodawców z RDS w sprawie Konstytucji Biznesu

Federacja Przedsiębiorców Polskich popiera stanowisko strony Pracodawców, zgłoszone w ramach Rady Dialogu Społecznego w odniesieniu do projektów ustaw w tzw. „Konstytucji Biznesu”. Pakiet nowych regulacji, przygotowany przez Ministra Rozwoju Mateusza Morawieckiego przewiduje m.in. domniemanie uczciwości przedsiębiorcy i przyjazną interpretację przepisów, zasadę proporcjonalności, a także założenie: „co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone”. FPP popiera również powołanie Rzecznika Przedsiębiorców – jako instancji, do której będzie można się odwołać w sytuacjach wątpliwych. Powołanie Rzecznika Przedsiębiorców nie zagraża w żaden sposób pracom Rady Dialogu Społecznego, ponieważ RDS zajmuje się stanowieniem prawa, a Rzecznik będzie zajmował się jego właściwym stosowaniem w praktyce. Oczywiście należy przeprowadzić szeroką dyskusję na temat sposobu powoływania Rzecznika, jego podporządkowania i zakresu pracy.

więcej  arrow
9 sierpnia 2017
Rzeczpospolita
Emerytury coraz cięższe dla budżetu

Możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej wybierze w październiku 75–80 proc. uprawnionych do tego osób – zakłada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

więcej  arrow
8 sierpnia 2017
Telegraf.biz
FPP: Wydłużone terminy płatności – przykład niezgodnych z prawem zapisów SIWZ

Zgodnie z obowiązującym prawem cena nie musi być decydującym kryterium do wyłonienia wykonawcy w postępowaniu przetargowym. Jednym ze stosowanych wymagań jest obecnie termin płatności, jednak wiąże się to z kontrowersjami - przykładem może być zawieranie w SIWZ zapisów, które określają ponad 60 dni, jako czas na zapłatę przez zamawiającego. To niezgodne z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot leczniczy1. Federacja Przedsiębiorców Polskich - w oparciu o raport „Niewłaściwe stosowanie wybranych klauzul umownych i dokumentów przez zamawiających w ochronie zdrowia" - sygnalizuje również, że termin płatności bywa jedynie pozornym kryterium podczas oceny ofert, gdyż w praktyce nagminnie nie jest przestrzegany - co również jest niezgodne z intencją Ustawodawcy.

więcej  arrow
7 sierpnia 2017
Medexpress.pl
Czasy gdy pielęgniarka przynosi „basen” już dawno powinny minąć

Pielęgniarki w szpitalach powinny być bardziej cenione. W Polsce pracuje coraz mniej wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych, rośnie też ich średnia wieku (obecnie ponad 50 lat). Wszystko to wskazuje jednoznacznie, że wykwalifikowane pielęgniarki i położne powinny w szpitalach koncentrować się na profesjonalnej opiece pielęgniarskiej – nie mogą być obciążane usługami pomocniczymi. Chodzi tu przede wszystkim o prace opiekunów medycznych czy salowych, podstawową opiekę higieniczną pacjentów czy utrzymanie czystości. To usługi, które można bez problemu zlecić podwykonawcom – co będzie korzystne dla szpitala, jego finansów oraz personelu.

więcej  arrow
4 sierpnia 2017
Pielegniarki.com.pl
Dlaczego pielęgniarki wciąż muszą biegać z ‘basenami’? „To nie powinno mieć miejsca. Nadchodzą zmiany”

W Polsce pracuje coraz mniej wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych – na tysiąc mieszkańców przypada ich statystycznie 5,24, co plasuje nas na ostatnim miejscu w rankingu OECD. Zarobki pielęgniarek i położnych to przeciętnie 3.200 zł brutto, rośnie też ich średnia wieku (obecnie ponad 50 lat). Wszystko to wskazuje jednoznacznie, że wykwalifikowane pielęgniarki i położne powinny w szpitalach koncentrować się na profesjonalnej opiece pielęgniarskiej – nie mogą być obciążane usługami pomocniczymi. Chodzi tu przede wszystkim o prace opiekunów medycznych czy salowych, podstawową opiekę higieniczną pacjentów czy utrzymanie czystości. To usługi, które można bez problemu zlecić podwykonawcom – co będzie korzystne dla szpitala, jego finansów oraz personelu.

więcej  arrow
3 sierpnia 2017
Zdrowie.abc.com.pl
NIPiP i FPP: pielęgniarki nie powinny wykonywać usług pomocniczych

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich podkreślają, że usługi pomocnicze w szpitalach często wykonują pielęgniarki, co stanowi ich niepotrzebne obciążenie, tymczasem usługi takie powinny być realizowane przez innych pracowników.

więcej  arrow
2 sierpnia 2017
Instytutzzp.pl
Instytucje sprawdzają warunki zatrudniania ochroniarzy

Interwencje Instytutu Zrównoważonych Zamówień Publicznych, NSZZ „Solidarność” oraz Federacji Przedsiębiorców Polskich skłaniają publicznych zamawiających do przyjrzenia się realizacji zleconych prywatnym firmom usług.

Choć w wyniku kontroli okazuje się często, że nie dopuszczają się one uchybień od czasu do czasu zauważane są pewne niedociągnięcia.

więcej  arrow
1 sierpnia 2017
Egospodarka.pl
Zamówienia publiczne: uczciwa konkurencja ciągle szwankuje

Po nowelizacji przepisów zamówienia publiczne miały przestać dostarczać przedsiębiorcom problemów. Tymczasem okazuje się, że praktyka daleka jest od ideału. Bolączką rynku zamówień publicznych jest chociażby ciągle obecne naruszanie zasady uczciwej konkurencji. Tymczasem wzorcowo przeprowadzony przetarg powinien uwzględniać interes każdej ze stron. Gwarancją prawidłowego przebiegu zamówienie jest równie traktowanie podmiotów. Wzorcowe postępowanie przetargowe musi uwzględniać interesy wszystkich stron – podstawą do zagwarantowania prawidłowej realizacji zamówienia publicznego jest równe traktowanie podmiotów. Niedopuszczalne są sytuacje, w których składanie oferty w przetargu wiąże się z nieracjonalnie wysokim ryzykiem, a postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są dowolnie kształtowane, w oderwaniu od celowości i efektywności wydatkowania środków publicznych.

więcej  arrow